Būsim godīgi

Ek, jaunība. Atceros tos laikus, kad drīkstēja tikties ar pārdevēju bez maskām un bez plastikāta sienām.

Robinsons

Es arī gribu strādāt no mājām. Uz vientuļas salas. Viens pats.
Bet kas tev to laimi dos?